Voor vragen kunt u bellen met +31 (0)416 28 14 68
Uw opdracht 0,00
Navigatie sluiten

Asbestverwijdering

Correct verwijderen van asbest

Asbestverwijdering van Maton

Asbest veilig verwijderen

Vorige eeuw is op grote schaal asbest in de bouw toegepast. Vanwege de grote gezondheidsrisico’s die asbestvezels met zich meebrengen, is op het verwerken sinds begin jaren negentig een verbod ingesteld. Op 1 maart 1996 is door de overheid bepaald, dat asbest alleen nog door gecertificeerde bedrijven mag worden verwijderd.

Maton Groep is al sinds 1996 in het bezit van dit certificaat. Jaarlijks worden wij door diverse instanties gecontroleerd op de correcte uitvoering van deze regels. Elke drie jaar moet de Maton Groep en haar personeel weer op “examen” om dit certificaat te behouden.

Onder het saneren van asbest verstaan wij het hele saneringstraject. U moet hierbij denken aan het verzorgen van inventarisatierapporten, het geven van voorlichting, het opstellen van het werkplan en aanvragen van een sloopvergunning, de meldingen bij het bevoegd gezag, het laten verzorgen van een asbestvrijgavemeting en tenslotte de afvoer van het asbesthoudend afval.

Uitsluiting van de gezondheids- en milieurisico’s

Hiervoor worden alle van toepassing zijnde veiligheidsmaatregelen getroffen, zoals beschermende kleding, ademhalingsbescherming, onderdrukmachines, douche-units, etc. Voor de uitvoering van een asbestsanering maken wij uitsluitend gebruik van deskundig gediplomeerd personeel dat wordt bijgeschoold om hun kennis zo actueel mogelijk te houden.

Meer informatie?

Komt u er niet uit?
Bel met Maton

Certificaten

Procescertificaat asbestverwijdering SC 530
Wie kent ze niet, de zogenaamde ‘maanmannen in witte pakken’ en niet geheel onterecht want het verwijderen van asbest is een risicovolle bezigheid en mag volgens het Asbestverwijderings-besluit alleen door een gecertificeerd bedrijf (SC 530) worden uitgevoerd, onder strenge veiligheidsmaatregelen.
placeholder
placeholder
placeholder