Menu

Maton Groep in Waalwijk

U kunt bij ons terecht voor duurzame afvalinzameling en recycling, containerservice en gevelreiniging/-renovatie

Duurzame relaties staan bij ons voorop en samen met onze klanten en partners in de branche werken we op een flexibele, slagvaardige en kosteneffectieve wijze samen. Tegelijkertijd ligt onze focus elke dag weer op het verduurzamen van het volledige afvalproces. Dit begint bij onze LNG wagens waarmee we afval ophalen en loopt vervolgens door in het sorteren en verwerken van de afvalstromen. We gaan nog een stapje verder met ons concept MG Plastic Recycling. Hier streven we naar 100% hergebruik van gebruikte kunststoffen en werken we samen met partners uit de hele keten om dit zo efficiënt mogelijk te doen.

Onze kernwaarden zijn:

  • Betrouwbaar en betrokken
  • Klantgericht en daadkrachtig
  • Veilig, gezond en milieubewust werken
  • Plezierig en respectvol samenwerken
  • Continu verbeteren, vernieuwen en verduurzamen
  • Onze medewerkers zijn gedreven en goed opgeleid

Daarnaast zijn we gecertificeerd voor al onze bedrijfsprocessen.

We beschikken over modern materiaal en een volledig uitgeruste locatie met een voor de regio unieke milieuvergunning voor de recycling activiteiten op ons terrein van ca. 4,5 hectare. Ons verzorgingsgebied is zowel de regio West- en Midden Brabant als de rest van het land. We werken voor bedrijven in diverse sectoren (dienstverlening, projectontwikkeling, aannemerij, handel en industrie), maar ook voor woningbouwverenigingen, (semi-)overheidsinstellingen en particulieren. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op en we helpen u direct verder!

Directie
Bas Oprins en Harry Maton

Rood is meer dan de kleur van onze huisstijl. Het is onze instelling

Onze certificeringen

Wij werken continu aan klanttevredenheid, kwaliteit, veiligheid en milieu. Dit wordt onder andere bevestigd door de volgende certificaten

De ISO 9001 is een norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie.
ISO 14001 is de internationaal geaccepteerde standaard met eisen voor een milieumanagementsysteem die werd ontwikkeld door de Internationale Organisatie voor Standaardisatie. Het milieumanagementsysteem wordt gebruikt om een bij de organisatie passend milieubeleid te ontwikkelen en de uitvoering ervan te borgen.
De Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers (VCA) is een certificeerbare controlelijst voor aannemers waarmee zij aan kunnen tonen dat zij veiligheid, gezondheid en milieu beheersen tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer. Tevens bevat deze norm aanvullende eisen om het veiligheidsbewustzijn tijdens het werk te verhogen.
BRL 9335 beschrijft de werkwijze bij het samenvoegen, beheer van partijen grond en grondstromen, alsmede de kwalificatie van (gereinigde) partijen en/of grondstromen grond en baggerspecie conform het Besluit bodemkwaliteit.
CO-2 Prestatieladder
Bekijk het certificaat
Het bedrijf beschikt over kwantitatieve doelstellingen voor haar eigen (scope 1 en 2) CO2 uitstoot.
NTA 8080 beschrijft de eisen voor duurzaam geproduceerde biomassa ten behoeve van toepassing in bio-energie (elektriciteit, warmte, koude en transportbrandstof) en biobased producten. Biomassa of producten vervaardigd uit biomassa kunnen in vaste, vloeibare en gasvormige vorm voorkomen.
Wilt u meer weten over onze certificeringen?
Graag sta ik u te woord!
0416 281 468