Menu

Duurzaamheid

De CO2 Prestatieladder

CO2 Prestatieladder

Inzicht

Inzicht en bewustwording in de CO2-uitstoot van de organisatie kan verkregen worden door middel van onze CO2-footprint, ook wel emissie inventaris genoemd. Hierin staan de verdelingen van de footprint weergegeven. Hierin is duidelijk te zien dat het brandstofverbruik van het transport de grootste CO2–uitstoot heeft.

Reductie

De energie- en reductiedoelstelling en de bijbehorende maatregelen zijn gedocumenteerd, geïmplementeerd en gecommuniceerd aan alle medewerkers De organisatie heeft een energie management actieplan opgesteld, onderschreven door hoger management, gecommuniceerd (intern en extern) en geïmplementeerd voor de organisatie en de projecten waarop CO2- gerelateerd gunningsvoordeel is verkregen.

Transparantie

De organisatie communiceert aantoonbaar ad hoc en structureel intern over het energiebeleid van de organisatie en de projecten waarop CO2-gerelateerd gunningvoordeel is verkregen.

Alle medewerkers worden betrokken bij het ontwikkelen van energiereductiebeleid, waarbij helder wordt gecommuniceerd waar de grote uitdagingen liggen voor de eigen organisatie en activiteiten. Definitie ‘betrokken’: stimuleren met verbetervoorstellen te komen en terug te koppelen wat er gebeurt, De organisatie heeft de externe belanghebbenden geïdentificeerd en communiceert aantoonbaar extern op ad hoc basis over het energiereductiebeleid van de organisatie en de projecten waarop CO2-gerelateerd gunningvoordeel is verkregen.

Participatie

De organisatie is op de hoogte van sector en/of keteninitiatieven op het gebied van CO2 reductie die in belangrijke mate verband houden met de organisatie c.q. projectenportefeuille en heeft voorgaande besproken in het managementoverleg.

De organisatie neemt passief én actief deel aan minimaal 1 (sector of keten) initiatief op het gebied van CO2 reductie die in belangrijke mate verband houden met de organisatie c.q. projectenportefeuille en waarvoor de organisatie een specifiek budget heeft vrijgemaakt. ‘Passief’: door inschrijving en/of betaling van contributie of sponsoring. ‘Actief’: aantoonbare deelname in werkgroepen, het publiekelijk uitdragen van het initiatief en/of aanleveren van informatie aan het initiatief. ‘Verband houden’: initiatief dat beantwoordt aan de eigen informatie- en kennisbehoefte en bijdragen aan c.q. gebruik maken van nieuwe kennis, in samenwerking met anderen.

CO2 Footprint

Hierbij de gerealiseerde CO2 footprint van 2022 en 2023.
CO2 footprint van 2022.
CO2 footprint van 2023.

SKAO

De Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) is verantwoordelijk voor alle zaken die de CO2-ladder betreft. Op de website van de SKAO vindt u meer informatie. Heeft u vragen over ons energiemanagement of suggesties om meer CO2-uitstoot reductie te realiseren, dan kunt u contact met ons opnemen.

We worden jaarlijks beoordeeld door een onafhankelijke en geaccrediteerde instelling om te bepalen of Maton Groep blijft voldoen aan alle eisen.

CO2 Prestatieladder

Make Holding B.V., is houdstermaatschappij van Maton Groep B.V. en MG Plastic Recycling Beheer B.V.

Maton Groep houdt zich bezig met: afvalinzameling, containerservice, afvalrecycling en gevelrenovatie/- reiniging. MG Plastic Recycling Beheer B.V. met haar dochtermaatschappij MG Plastic Recycling B.V. houden zich bezig met: plastic recycling, namelijk gebruikte plastics recyclen tot maalgoed en – middels extruderen – tot regranulaat.

Voorgaande bedrijven worden hierna Make Holding Groep genoemd. De doelstellingen en eisen van de CO2-Prestatieladder hebben betrekking op de gehele organisatie, inclusief alle projecten en productieruns. Als op projecten een CO2- gerelateerd gunningsvoordeel is verkregen, wordt de vertaling van bedrijfsaanpak naar projectniveau aangetoond met documentatie (een apart projectdossier).

Inzicht

Inzicht en bewustwording in de CO2-uitstoot van de organisatie kan verkregen worden door middel van onze CO2-footprint, ook wel emissie inventaris genoemd. Hieronder staat de verdelingen van de footprint weergegeven. Hierin is duidelijk te zien dat het brandstofverbruik van het transport de grootste CO2–uitstoot heeft.

Reductie

De energie- en reductiedoelstelling en de bijbehorende maatregelen zijn gedocumenteerd, geïmplementeerd en gecommuniceerd aan alle medewerkers De organisatie heeft een energie management actieplan opgesteld, onderschreven door hoger management, gecommuniceerd (intern en extern) en geïmplementeerd voor de organisatie en de projecten waarop CO2- gerelateerd gunningsvoordeel is verkregen.

Transparantie

De organisatie communiceert aantoonbaar ad hoc en structureel intern over het energiebeleid van de organisatie en de projecten waarop CO2-gerelateerd gunningvoordeel is verkregen.

Alle medewerkers worden betrokken bij het ontwikkelen van energiereductiebeleid, waarbij helder wordt gecommuniceerd waar de grote uitdagingen liggen voor de eigen organisatie en activiteiten. Definitie ‘betrokken’: stimuleren met verbetervoorstellen te komen en terug te koppelen wat er gebeurt, De organisatie heeft de externe belanghebbenden geïdentificeerd en communiceert aantoonbaar extern op ad hoc basis over het energiereductiebeleid van de organisatie en de projecten waarop CO2-gerelateerd gunningvoordeel is verkregen.

Participatie

De organisatie is op de hoogte van sector en/of keteninitiatieven op het gebied van CO2 reductie die in belangrijke mate verband houden met de organisatie c.q. projectenportefeuille en heeft voorgaande besproken in het managementoverleg.

De organisatie neemt passief én actief deel aan minimaal 1 (sector of keten) initiatief op het gebied van CO2 reductie die in belangrijke mate verband houden met de organisatie c.q. projectenportefeuille en waarvoor de organisatie een specifiek budget heeft vrijgemaakt. ‘Passief’: door inschrijving en/of betaling van contributie of sponsoring. ‘Actief’: aantoonbare deelname in werkgroepen, het publiekelijk uitdragen van het initiatief en/of aanleveren van informatie aan het initiatief. ‘Verband houden’: initiatief dat beantwoordt aan de eigen informatie- en kennisbehoefte en bijdragen aan c.q. gebruik maken van nieuwe kennis, in samenwerking met anderen.

SKAO

De Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) is verantwoordelijk voor alle zaken die de CO2-ladder betreft. Op de website van de SKAO vindt u meer informatie. Heeft u vragen over ons energiemanagement of suggesties om meer CO2-uitstoot reductie te realiseren, dan kunt u contact met ons opnemen.

We worden jaarlijks beoordeeld door een onafhankelijke en geaccrediteerde instelling om te bepalen of Maton Groep blijft voldoen aan alle eisen.