Menu

Afval scheiden

In deze blog bespreken we een onderwerp dat steeds belangrijker wordt nu duurzaamheid en milieuvriendelijkheid bij zowel bedrijven, consumenten als de overheid steeds hoger op de agenda staan. Waarom moeten we afval scheiden en wat gebeurt er met afval? Bij welke afvalstromen het belangrijk is om te scheiden en waarom lees je verderop!

Waarom afval scheiden?

Over het scheiden van afval bestaan nogal wat feiten en fabels. Een goede reden voor ons om duidelijk te maken wat er precies gebeurt met uw afval nadat u het netjes gescheiden hebt. Waar u uw afval misschien ziet als rommel, zien wij het als een product met veel waarde. Afval levert namelijk grondstoffen op zoals plastic en papier, maar ook batterijen kunnen worden hergebruikt voor bijvoorbeeld zinken daken. Zolang u afval blijft scheiden en wij het zo goed mogelijk sorteren, kunnen we veel nieuwe producten en materialen produceren van gerecycled materiaal. Dit is belangrijk om een aantal redenen:

Door meer gerecycled materiaal te gebruiken, zijn er minder nieuwe grondstoffen zoals bomen en aardolie nodig. Hierdoor laten we onze natuur intact.
Daarnaast komen er een stuk minder broeikasgassen vrij dan wanneer afval wordt verbrand. Zo verlagen we de opwarming van de aarde.
Ook kost het minder energie om gebruikt materiaal om te smelten dan om een product van nieuwe materialen te maken, terwijl de kwaliteit net zo goed is.

Wat gebeurt er met afval?

Nu u weet waarom afval scheiden belangrijk is, vraagt u zich misschien af hoe de vervolgstappen naar een gerecycled product eruit zien. Afval scheiden doet u over het algemeen thuis of misschien op uw werk. In Nederland worden de meeste soorten afval opgehaald, maar u heeft ook de mogelijkheid afvalsoorten weg te brengen. Dit kan bij ons op de milieustraat voor bijvoorbeeld puin, maar u kunt ook denken aan de batterijen die u inlevert bij een inzamelpunt.

We lopen met u de bekendste, en grootste consument afvalstromen langs. U heeft uw papier, plastic en GFT hopelijk gescheiden ingeleverd. Zodra dit afval bij een afvalverwerker zoals Maton Groep aankomt wordt elke afvalstroom verder gesorteerd.

Wat gebeurt er met papier afval?

Deze afvalstroom scheiden we het langst in Nederland. Karton en papier zijn dan ook erg goed te recyclen. Dit afval scheiden gebeurt grotendeels door uzelf. Zolang het schoon (zonder nietjes, tape etc.) ingeleverd wordt, hebben wij er weinig werk aan en krijgt het snel een nieuw leven. We vertellen u in dit artikel over papierrecycling meer over het hele proces en hoe vaak papier gerecycled kan worden.

Wat gebeurt er met GFT afval?

GFT staat voor groente, fruit en tuin afval. Dit afval wordt meestal door uw gemeente opgehaald en verwerkt. Nadat uw GFT afval is opgehaald wordt er gecontroleerd of het schoon genoeg is. Vervolgens wordt de schone GFT gezeefd en vergist. Hierbij ontstaat biogas dat weer omgezet kan worden in groene stroom. Uw eigen GFT afval zorgt dus voor nieuwe energie waar we allemaal profijt van hebben. Wat gebeurt er vervolgens met GFT afval? Het restant wordt gecomposteerd in zo’n 6 weken, waarna het meststof is voor de land- en tuinbouw, hoveniers en uw eigen tuin!

Wat gebeurt er met plastic afval?

Over dit soort plastic is de laatste jaren veel te doen. Vaak wordt er gesuggereerd dat plastic afval erg vervuilend is, maar het is ook erg goed her te gebruiken. Het is moeilijk afbreekbaar door de natuur, waardoor het vervuilend is zodra het niet in de afvalbak belandt om te recyclen. Wat gebeurt er met plastic afval zodra u dit inlevert? Plastic afval bestaat vaak uit diverse soorten kunststof die unieke eigenschappen hebben. Dit betekent dat het op verschillende temperaturen smelt en het ook voor verschillende toepassingen gebruikt wordt. Oftewel, wij sorteren uw plastic afval nog verder uit. In ons blogartikel over plastic scheiden leest u meer over dit proces bij Maton Groep.

Wat gebeurt er met restafval?

Ondanks dat we papier en karton, plastic en blik, GFT, glas, textiel, elektronica, bouwafval en zelfs vaak chemisch afval kunnen hergebruiken, hebben we toch nog restafval. Dit is afval dat zo vervuild is dat het niet gerecycled kan worden. Dat kan zelfs gebeuren als u het netjes gescheiden heeft, maar het niet schoon genoeg is. Denk bijvoorbeeld aan een hele vette pizzadoos bij het oudpapier of etensresten en blik. Wat gebeurt er uiteindelijk met restafval? Nadat al het afval dat wel gerecycled kan worden gesorteerd is, blijft er wat restafval over. Dit wordt verbrand in een verbrandingsoven van een afvalenergiecentrale. Daarmee wordt energie opgewekt voor stadsverwarming of stroom. De restanten die overblijven worden gebruikt voor het aanleggen van wegen.

In Nederland belandt nog geen 0,5% van het afval uiteindelijk op de vuilnisbelt. Afval scheiden heeft dus zeker zin, maar we zijn er nog niet helemaal. Bij Maton Groep werken we elke dag aan een circulaire economie waarbij we elk beetje afval of stuk puin een nieuw leven in kunnen blazen!